Om mötesplatsen

Välfärdsdagarna är mötesplatsen för framtidens välfärd. Konferensen riktar sig till chefer och beslutsfattare inom så väl offentlig som privat sektor. Följ med på två heldagar där vi tillsammans diskuterar och debatterar kring områden som välfärdsekonomi och teknologi samt hittar lösningarna för framtiden.

 

Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är både inspirerande och utbildande! Bli en av alla de engagerade och nyfikna deltagare som står redo att påverka utvecklingen av välfärden i Sverige!

Allt för dig som berörs av Svensk välfärd

SVG Icon

De främsta föreläsarna

På scen står några av landets främsta experter när det kommer till ämnen som äldreomsorg, skola, välfärdsteknologi och sjukvård.

En arena för samtal

Med deltagare från hela landet skapas möjlighet till diskussion med olika erfarenheter, utmaningar och mål.