Vill du ta del av 850 miljarder?

För att säkerställa en fungerande välfärd krävs dialog och samarbete mellan privat och offentlig sektor. Dialogen mellan leverantör och beställare finns redan idag, men behöver förbättras.

 

Genom att finnas på plats i utställningen under Välfärdsdagarna får du möjligheten att föra dialog med de som fattar besluten. Du kan påverka och skapa bättre förutsättningar. Och framförallt kan ni ta del av de 850 miljarder kronor som spenderas av offentlig sektor varje år.

 

Välkommen att vara en del av årets utställning!

Det senaste inom välfärdsteknologi

Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är aktuellt, inspirerande och utbildande! Besökarna har avsatt tid och pengar för att ta sig till dagarna, vilket säkerställer engagerade och nyfikna deltagare som har stort inflytande över investeringar.

Arena för goda offentliga affärer

Som utställare är ni i centrum för det offentliga Sverige och deltar vid mötesplatsen för att stärka varumärket och skapa nya affärsmöjligheter. Ert deltagande erbjuder många möjligheter till kontakt utöver själva utställningen, så som gemensamma luncher, fika, mingel och bankett där ni kan påverka och visa på fördelarna med ert budskap på ett oslagbart sätt. Ett väl genomfört deltagande ger positiva effekter inte bara under utan även långt efter genomförandet.

Träffa dem som tar besluten

De som fattar beslut om hur och var de offentliga medlen ska användas finns på plats! Du träffar bland annat Kommundirektörer och ledningsgrupper från kommuner myndigheter och regioner, samt personer som har stort inflytande över investeringar i det offentliga Sverige på ett och samma ställe.

Vill du veta mer?

Lämna en intresseanmälan så hör vi av oss och berättar mer om möjligheterna för just din organisation!