Web Design Seminar

S1: ons nov 2022
S2: tor nov 2022
09
November
08:00 - 08:40

San Fancisco, CA
09
November
08:40 - 08:50

San Fancisco, CA
09
November
09:10 - 09:40

Representant från den nya regeringen

San Fancisco, CA
09
November
09:10 - 09:40

Vi står inför ett riksdagsval och en av de avgörande frågorna för landets väljare spås vara tryggheten i samhället, de flesta partier tar därför chansen att profilera sig på området. Men, vilka är egentligen de konkreta åtgärder som våra politiska partier anser avgörande för att få landet ur en negativ spiral med ökande grov kriminalitet, urholkad trygghet och lägre förtroende för samhället som följd.

San Fancisco, CA
09
November
09:40 - 10:30

Vi står inför ett riksdagsval och en av de avgörande frågorna för landets väljare spås vara tryggheten i samhället, de flesta partier tar därför chansen att profilera sig på området. Men, vilka är egentligen de konkreta åtgärder som våra politiska partier anser avgörande för att få landet ur en negativ spiral med ökande grov kriminalitet, urholkad trygghet och lägre förtroende för samhället som följd.

San Fancisco, CA
09
November
10:30 - 11:00

San Fancisco, CA
09
November
11:00 - 11:40

San Fancisco, CA
09
November
11:40 - 12:20

Ransomware attackerna ökar explosionsartat och utomlands har angrepp mot vårdsektorn fått dödlig utgång. Ett av flera nätverk, Revil tros ligga bakom tusentals cyberattacker, bland annat det välkända svenska COOP fallet. Landets myndigheter, kommuner och regioner drabbas ofta och i vissa fall får det stora konsekvenser. Hur undviker du att din organisation drabbas och vad bör du göra om hotet blir verklighet?

San Fancisco, CA
09
November
12:20 - 13:40

San Fancisco, CA
09
November
13:40 - 14:10

I ett led att nå ökad förståelse för den uniformsbärande personalens vardag och arbetsvillkor har Göteborgs stad i samverkan med olika aktörer skapat en dialoginriktad utbildningsverksamhet. Syftet är att ungdomarna ska få lära känna människan bakom uniformen OCH att samhällsstödjande funktioner ska få lära känna ungdomen under kepsen. Målet är att komma närmare varandra som individer fysiskt/socialt, och att skala av lagren av okunskap och otrygghet som upplevdes ligga mellan de olika samhällsgrupperna.

San Fancisco, CA
09
November
13:40 - 14:10

En säker framtid för medborgare bygger på rätt data från rätt individ vid rätt tillfälle och med rätt befogenheter ges tillgängligt på den eller de plattformar som jag väljer tid från annan. Hur ska man skilja på den goda information och den mörka sidans bluff? Vad kan jag som sändare av offentlig och individanpassad information tänka på. Hur kan jag som mottagare säkra att det är rätt data jag tar ställning till?

San Fancisco, CA
09
November
13:40 - 14:10

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som kommer upp väldigt sällan, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. För att hjälpa yrkesverksamma att hantera oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tagit fram ett bedömningsstöd. Hur är bedömningsstödet utformat? Vilka frågor är viktiga att ställa? Vilka risk- och skyddsfaktorer bör vi vara uppmärksamma på?

San Fancisco, CA
09
November
13:40 - 14:10

Vi lever i en ombytlig värld, där angriparen har en hög anpassningsförmåga. Verklighetens hotbild stämmer därför inte alltid överens med befintliga standarder och normer för den fysiska säkerheten. Är de krav som ställs på intrångsskydd tillräckliga? Vart finns incitamenten för att förhöja den egna säkerheten?

San Fancisco, CA
09
November
14:20 - 14:50

Norrtälje är bland de tryggaste kommunerna i Sverige. Här får vi tar vi del av goda exempel om varför det lönar sig att investera i det förebyggande arbetet för våra barn, unga och invånare. Även, varför samverkan är så viktigt för ett tryggare och bättre samhälle.

San Fancisco, CA
09
November
14:20 - 14:50

Presentationen beskriver arbetet med innovationsnoden för cybersäkerhet, även kallad Cybernoden. Noden har idag över 100 medlemmar, både inom privat och offentlig sektor. Hur kan man som organisation och som säkerhetsmedarbetare dra nytta av Cybernodens arbete?

San Fancisco, CA
09
November
14:20 - 14:50

Ta del av metoder som utvecklas i skarpt läge vad gäller förtroendekriser och operativa kriser. Hur leder du dina medarbetare och hur utvecklar du både kompetens och metoder i din organisation?

San Fancisco, CA
09
November
14:20 - 14:50

Den nya lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete ställer krav på alla Sveriges kommuner. Ta del av Trelleborgs bästa tips. Hur kan du i din kommun kan arbeta praktiskt i och med den nya lagen?

San Fancisco, CA
09
November
14:50 - 15:30

San Fancisco, CA
09
November
15:30 - 16:10

San Fancisco, CA
09
November
16:10 - 17:00

Konflikter kan undvikas och en eskalerande hotfull situation kan elimineras genom tillgången till förhandling och diplomati. Ta del av klokskap och värdefulla tips kring konfliktlösning, lyssna till exempel från några av vår tids största konflikthärdar och hur de löstes genom förhandling. Njut av ett unikt möte med en av vår tids främsta diplomater och dra nytta av åratal av erfarenhet i konsten att undvika konflikter med dödlig utgång.

San Fancisco, CA
09
November
17:00 - 17:10

San Fancisco, CA
09
November
17:10 - 18:00

San Fancisco, CA
09
November
19:00 - 01:00

San Fancisco, CA
10
November
08:00 - 08:50

San Fancisco, CA
10
November
08:50 - 09:00

San Fancisco, CA
10
November
09:00 - 09:20

Följ med på en föreläsning som ger dig den aktuella bilden av terrorhoten mot det svenska samhället av idag. Ta del av det senaste läget i en övergripande omvärldsspaning om våldsbejakande islamism, högerextremism och den autonoma miljön. Vart finner vi de största hoten mot samhället och demokratin idag?

San Fancisco, CA
10
November
09:20 - 10:00

Sverige har ur ett internationellt perspektiv länge varit förskonat mot aktiv terrorism, men under senare år har hoten mot samhället blivit allt fler. Högerextrema rörelser ställs mot de vänsterextrema och under senare år har även våldsbejakande islamistiska rörelser slagit rot i den svenska myllan. Under hösten 2021 har samhället tagit emot medborgare från kurdiska IS-fångläger och oron finns att personerna fortfarande sympatiserar med kalifatets våldsbejakande islamistiska ideologi. Ta del av en spännande panel med fokus på att ta steget vidare. Vad kan vi göra för bryta utvecklingen och vända trenden? Vilka är svårigheterna med att hoppa av extremistiska rörelser och hur kan samhället bidra? Vilka aktörer skall bistå dem som väljer att lämna extremistiska rörelser. Hur kan du arbeta förebyggande?

San Fancisco, CA
10
November
10:00 - 10:40

Brottsförebyggande ansvar blir lag. Betänkandet föreslår att det införs en ny lag som anger vilka krav som ställs på kommunernas brottsförebyggande arbete. Hur tänkte man och vad innebär detta för våra kommuner?

San Fancisco, CA
10
November
10:40 - 11:10

San Fancisco, CA
10
November
11:10 - 11:40

Från den 1 december 2021 gäller en förändrad säkerhetsskyddslag. Vilka krav ställer egentligen lagen mot säkerhetsorganisationen? Hur vet man om man berörs och hur säkerställer vi att rätt kompetens finns?

San Fancisco, CA
10
November
11:40 - 12:20

En föreläsning om hur knäckandet av den krypterade chattfunktionen EncroChat medförde att polis och åklagare kunde desarmera Vårbynätverket – ett av Sveriges farligaste kriminella gäng. Vad krävs för att lagföra medlemmarna i ett kriminellt nätverk och hur når vi dit?

San Fancisco, CA
10
November
12:20 - 13:40

San Fancisco, CA
10
November
13:40 - 14:10

San Fancisco, CA
10
November
13:40 - 14:10

San Fancisco, CA
10
November
13:40 - 14:10

San Fancisco, CA
10
November
13:40 - 14:10

San Fancisco, CA
10
November
14:20 - 14:50

San Fancisco, CA
10
November
14:20 - 14:50

San Fancisco, CA
10
November
14:20 - 14:50

San Fancisco, CA
10
November
14:20 - 14:50

San Fancisco, CA
10
November
15:00 - 15:30

San Fancisco, CA
10
November
15:00 - 15:30

San Fancisco, CA
10
November
15:00 - 15:30

San Fancisco, CA
10
November
15:00 - 15:30

San Fancisco, CA
10
November
15:30 - 16:00

San Fancisco, CA
10
November
16:00 - 16:40

Martin kom till Sverige som 15-åring från Irak och berättar här om sin bakgrund, uppväxt, flyktresan, motgångar, och nya möjligheter för individer och grupper i utanförskap. Idag arbetar Martin med PAR (polis, ambulans och räddningstjänst) i Botkyrka, som han har skapat och drivit på. Hur skapar man en bättre relation mellan ungdomar och blåljuspersonal? Vilken betydelse har just inkludering och förståelse för att skapa trygghet för människor i utsatthet?

San Fancisco, CA
10
November
16:20 - 16:40

San Fancisco, CA